Tämä on Kommerniemen Mökkilomat henkilötietolain (10 ja 24
§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 29.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kommerniemen Mökkilomat / Timo Nykänen
Y-tunnus: 1200736-5

Yhteystiedot:
Kommerniementie 811
58770 Pihlajalahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (tietosuojavastaava)

Timo Nykänen
Kommerniementie 811, 58770 Pihlajalahti
Puh. 0400 846521
timo@kommerniemi.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaat sekä yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottaneet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Lakiin ja asetukseen perustuvat

 • Kansallisuus (asetus 692/2011), ostotiedot ja niiden osat kirjanpitoa varten (laki 1336/1997)

Rekisteröidyn suojaamiseksi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista
 • tilattaviin palveluihin liittyvät tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen timo@kommerniemi.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaalta itseltään sähköpostitse lähetetyistä viesteistä
 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakastapaamisista
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • puhelimitse
 • sosiaalisen median palvelujen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kommerniemen Lomamökit yrityksen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Kirjanpitolain vaatiman ajan

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Asiakasrekisteriä käsittelee Kommerniemen Mökkilomat / Timo Nykänen
 • Tilitoimisto

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.